Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Çalıştaylar

Çalıştay Adı: Eğitimde Sosyal Ağ Analizi

Çalıştay Düzenleyicileri:

Prof. Dr. Abdullah Kuzu
Antalya AKEV Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Demir
İzmir Demokrasi Üniversitesi


Çalıştay İçeriği:
Çalıştayda katılımcılar; ağ kavramı, çizge kuramı, ağ türleri, ağ özellikleri, ağ modelleri ve sosyal ağ analizi temel yaklaşımlarını öğreneceklerdir. Örnek veri ve uygulamalarla kendi oluşturdukları veri setleri üzerinden uygulamalar yapacaklardır.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Süre: 120 dk.

Çalıştaya Katılım Öncesi Yapılması Gerekenler:
Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını çalıştaya getirmelidir. Çalıştay öncesinde katılımcılara bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Bu e-posta içerisinde yer alan ücretsiz programları bilgisayarına kurarak çalıştaya katılmalıdır.

Not: icitscomu.edu.tr adresine e-posta atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.

______________________________________Çalıştay Adı: LEGO Education Spike Prime İle Robotik Kodlama Atölyesi

Çalıştay Düzenleyicileri

Doç. Dr. Zülfü Genç
Fırat Üniversitesi


Çalıştay İçeriği:
"Oyun nedir?" üzerine bir tartışma ve oyunun tanımı, Oyun yoluyla Öğrenme (LtP) LEGO Education Öğrenme Sistemi, LEGO® Education Çözümleri ile Uygulamalı Öğrenme konularının ele alınacağı etkinlikte, LEGO Education Spike Prime ile Robotik Kodlama etkinlikleri yapılacaktır. Tüm branş öğretmenleri katılım sağlayabilir.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Süre: 120 dk.

Çalıştaya Katılım Öncesi Yapılması Gerekenler:
Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını (tercihen tablet) çalıştaya getirmelidir. Çalıştay öncesinde katılımcılara bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Bu e-posta içerisinde yer alan ücretsiz programları bilgisayarına kurarak çalıştaya katılmaları önerilmektedir.

Not: icitscomu.edu.tr adresine e-posta atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.


______________________________________
 

Çalıştay Adı: Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Web Tabanlı ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sistemi (ARGEBİLİM) ve İşleyişi

Çalıştay Düzenleyicileri:

Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof.Dr. Betül TİMUR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Meltem H. BATURAY, Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan TİMUR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç.Dr. Eylem YALÇINKAYA ÖNDER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. S. Levent ZORLUOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Veysel DEMİRER, Süleyman Demirel Üniversitesi

Çalıştay İçeriği:
Çalıştayda Ortaokul 6.Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini geliştirmek üzere web tabanlı ve artırılmış gerçeklik destekli bir aktif öğrenme sisteminin işleyişine yönelik aktiviteler yapılacaktır. 
Başlangıçta Bilimsel Süreç becerileri, 5E Öğrenme Modeli ve Artırılmış Gerçeklik konularında bilgilendirme yapılacak ve örnek uygulamalardan bahsedilecektir. Ardından öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik web tabanlı bir öğrenme sistemine olan ihtiyaç analiz sonuçları tartışılacaktır. Bu doğrultuda öğrencileri aktif kılacak, okul dışında deneysel etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri, bilimsel süreç basamaklarını bu etkinlikler yardımıyla kazanabilecekleri yöntemler tartışılacak ve bir çözüm önerisi olarak Artırılmış Gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilerin eğitim ortamlarına web aracılığı ile entegrasyon metotları bilimsel kanıtlar yardımıyla sunulacaktır.  Son olarak katılımcılarla 5E öğrenme basamakları temel alınarak kurgulanmış, web tabanlı ve artırılmış gerçeklik destekli bir aktif öğrenme sistemi tanıtılacak ve bu sistem yardımıyla aktiviteler gerçekleştirilecektir. 

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Süre: 120 dk.

Çalıştaya Katılım Öncesi Yapılması Gerekenler:
Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını çalıştaya getirmelidir. Başka bir ön gereksinim bulunmamaktadır.

Not: icitscomu.edu.tr adresine e-posta atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.