Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Bildiri Yazım Kuralları

Tam Metin Yazım Kılavuzu

Sempozyumda sundukları bildirilerini dijital tam metin bildiri kitabında yayınlamak isteyen yazarlar tam metin belgelerini bildiri sistemine yüklemelidirler. Aşağıda ekte yer alan tam metin şablonuna göre hazırlanacak word belgesi, sempozyum bildiri sistemine 31 Ekim 2022 tarihine kadar yüklenmelidir. Metin içi ve metin sonu kaynakça gösterimi için ekte yer alan APA 7.0 kılavuzundan yararlanılabilir. 

Not: Bildiri İngilizce olarak sunulmuş ise bildiri tam metni İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bu durumda da ekte yer alan şablon kullanılmalıdır. Bildiri tam metnine Türkçe özet eklenmemelidir. 

 

Özet Metin Yazım Kılavuzu 

Sisteme yüklenen tüm bildiriler öncelikle editör tarafından bilimsel, sempozyum konu alanlarına uygunluk ve temel bilimsel yeterlilikleri sağlaması açısından ön incelemeye alınacaktır. Uygun bulunan bildiriler editör tarafından iki hakeme atanacak ve hakemler bilimsel açıdan değerlendirecektir.  Uygun bulunan bildiriler kabul edilecektir.

Bildirilerinizi ana menüde bulunan “Bildiri Gönder” bağlantısına tıklandığında açılan sempozyum yönetimi sistem üzerinden kayıt olduktan sonra gönderebilirsiniz. 

Ekler

APA-7-Yazim-Kurallari-ve-Kaynak-Gösterme.pdf
icits2022_bildiri_tam_metin_sablonu.docx