Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Hafize KESER, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr.  Linda Daniela, University of Latvia

Prof. Dr. Soner YILDIRIM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR GÜVEN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin USLUEL, Hacettepe Üniversitesi