Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Destekleyen Dergiler

ICITS 2022 sempozyumu kapsamında sunulan bildirilerin özetleri özet kitabında yayınlanacaktır. Bildirilerin tam metin olarak yayınlanması için iki seçenek bulunmaktadır.

1. Tam metinler, dijital tam metin bildiri kitabında yayınlanması için gönderilebilir.  
2. Tam metinler, sempozyumu destekleyen dergilerden birine değerlendirmeye alınması için gönderilebilir. Dergi editörleri ile iletişime geçebilirsiniz. Sempozyumu destekleyen dergiler kendi değerlendirme süreçlerini işleterek kabul edilen tam metinleri yayınlayabilirler. Sempozyumu destekleyen dergiler aşağıda yer almaktadır.