Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Sempozyum Kitapçıkları

ICITS 2022 Özet Bildiri Kitapçığı için tıklayınız

ICITS 2022 Tam Metin Bildiri Kitapçığı için tıklayınız.