Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Sempozyum Konuları

 

 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 

 • Eğitimde Dijital Dönüşüm

 • Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar

 • Çoklu Ortam Tasarımı 

 • Açık ve Uzaktan Öğrenme 

 • Algoritmik, Mantıksal ve Bilgi İşlemsel Düşünme 

 • Mobil Öğrenme 

 • Eğitsel Oyunlar ve Oyunlaştırma

 • FeTeMM Uygulamaları

 • Kodlama Eğitimi

 • Eğitimde Robotik uygulamalar

 • Eğitimde Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Dünya uygulamaları

 • Sürükleyici (Immersive) Öğrenme

 • Eğitimde Bilgisayar ve İnternet Teknolojileri Uygulamalarının Toplumsal, Psikoloji ve Etik Boyutları

 • Özel Eğitimde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

 • Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Öğretmen Eğitimi 

 • Öğrenme Analitikleri ve Eğitimde Veri Madenciliği

 • Eğitimde Yapay Zekâ

 

Sempozyumun konuları bununla sınırlı değildir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ile ilgi diğer konularda da bildiriler sunulabilir.