Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi

Sempozyumda sundukları bildirilerini dijital tam metin bildiri kitabında yayınlamak isteyen yazarlar tam metin belgelerini sempozyum bildiri sistemine 31 Ekim 2022 tarihine kadar yüklemelidir. Tam metin yazım kılavuzu için tıklayınız