Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Hakemlik Süreci

Sisteme yüklenen tüm bildiriler öncelikle editör tarafından bilimsel, sempozyum konu alanlarına uygunluk ve temel bilimsel yeterlilikleri sağlaması açısından ön incelemeye alınacaktır.  Uygun bulunan bildiriler editör tarafından iki hakeme atanacak ve hakemler bilimsel açıdan değerlendirecektir.  Uygun bulunan bildiriler kabul edecektir.