Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Bildiri Gönder

https://academicplatform.net/icits2022/login/signin?event=icits2022

Bildiri göndermek için bildiri yönetim sistemine kayıt yaptırmanız gereklidir. bildiri yönetim sistemi için AcademicPlatform'a

tıklayınız AcademicPlatform dışında gönderilen bildiriler işleme alınmayacaktır.

*Bildiri sunumları çevrimiçi veya yüzyüze katılımla yapılabilir.