Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Önemli Tarihler ve Yayın İmkanları

Özet Gönderimi için Son Tarih : 28 Ağustos 2022
Kabul Edilen Özetlerin İlan Edilmesi  30 Ağustos 2022
Kayıt için Son Tarih  01 Eylül 2022
Sempozyum Programının İlanı  05 Eylül 2022
Sempozyum Tarihi 07-09 Eylül 2022
Tam metinlerin Gönderilmesi için Son Tarih  31 Ekim 2022

Bildiri Tam Metinleri aşağıdaki seçeneklerden sadece birinde yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. 

  • Sempozyum Tam Metin Kitabı
  • Akademik Dergi (Rutin Sayı veya Özel Sayı) 

Ekler

Poster_15.04.2022.pdf